Hệ thống cửa hàng, đại lý

27/11/2016

Khu vực : Trà Vinh

CÔNG TY TNHH ÚT MỪNG

Địa chỉ liên hệ: Ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0932880897 (Mrs Thuy); 0907280897 (Ms Ngan)

Fax: 0743.889.376

Email: ctytnhhutmung@gmail.com; infor@coconutmung.com; ngangia31@gmail.com